Serious games voor professionalisering

DATA2GAME, EEN SERIOUS GAMING PROJECT UIT EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN DE UNIVERSITEIT TWENTE, THALES/T-XCHANGE, BRANDWEER TWENTE EN TILBURG UNIVERSITY, KRIJGT FINANCIERING VAN NWO.

Wetenschapsfinancier NWO honoreerde binnen de recente ronde ‘Human Capital: Professional Games for Professional Skills’ vier onderzoeksaanvragen naar het leren van professionele vaardigheden door serious gaming. Een van de gehonoreerde aanvragen is Data2Game. Het project richt zich op de ontwikkeling van een serious game die zich automatisch aanpast aan de individuele trainingsbehoeften van brandweerlieden.

BRANDWEER TWENTE

In Data2Game worden adviezen van virtuele adviseurs over bepaalde dilemma’s automatisch gegenereerd. Inhoud en moeilijkheidsgraad worden aangepast aan de individuele speler aan de hand van data over diens gedrag binnen en buiten het spel. De leereffecten van deze aanpassingen worden getest met Brandweer Twente, voor wie in het project een spel wordt ontwikkeld. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door twee promovendi van de UT en één promovendus van Tilburg University.

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

Het onderzoeksprogramma ‘Human Capital: Professional Games for Professional Skills’ is bedoeld om onderzoek te stimuleren naar de verwerving van nieuwe professionele vaardigheden die nodig zijn voor de beroepen van de toekomst (21st century skills). Welk onderzoek is nodig op het gebied van de sociale- en geesteswetenschappen, (serious) gaming en achterliggende neurocognitieve leerprincipes?

Dit programma voor publiek-privaat onderzoek is mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie (NIHC) en het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW).

In totaal gaat het om investering van 2,6 miljoen euro, waarvan ruim 0,5 miljoen euro door publiek-private organisaties

MEER INFO

De totale projectomvang van Data2Game is 730.000 euro, 525.000 komt van NWO. De betrokkenen uit Twente in Data2Game zijn dr. Mariët Theune, prof Ton de Jong en prof. Bernard Veldkamp van de UT en dr. Johan de Heer van T-Xchange (game based learning). Van de UvT werken dr. Sander Bakkes en dr. ir. Pieter Spronck mee aan het project.

Voor een korte beschrijving van de overige gehonoreerde voorstellen, zie de NWO-website.